Personuppgifter

Skydd för personuppgifter

Somfy registrerar både personuppgifter som lämnas av Dig i samband med köp av produkter via Hemsidan och s.k. anonym information såsom exempelvis visade sidor eller sökfrågor. Anonym information hjälper oss att förstå Dina önskemål och allmänna trender samt att förbättra Hemsidan för Din bekvämlighet.

SOMFY SWEDEN AB, 556131-3510, Arenagatan 20, 215 33 Malmö, Sverige, är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen (1998:2004). 

Denna sekretesspolicy beskriver vår hantering och användning av personuppgifter som insamlats via Hemsidan.

Personuppgifter är all information som kan hänföras till Din person såsom t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer m.m.  Somfy kan samla in personuppgifter om Dig från formulär som Du fyller i på Hemsidan, från brev, från uppgifter om transaktioner som Du gör på Hemsidan, från Dina fullföljda beställningar och från detaljer av Dina besök på Hemsidan

Genom att Du använder Hemsidan accepterar Du vår policy om skydd för personuppgifter.

 

Information som Somfy kräver

1.  Insyn

    a. Somfy informerar Dig om huruvida de svar Somfy behöver är frivilliga eller obligatoriska när Somfy samlar in personuppgifter.

    b. Vägran att ge den information som är obligatorisk kommer att resultera i att Du inte kan fullfölja Din beställning/förfrågan. Somfy kommer från fall till fall att informera Dig om eventuella andra konsekvenser som kan följa om Du inte fyller i begärda uppgifter.

    c. Somfy använder den information som insamlas till för att:

       • bättre förstå Dina behov och rikta information till Dig,
       • förbättra Somfys produkter och tjänster,
       • upprätta en förbindelse/kommunikation med Dig,
       • identifiera och hjälpa Dig bättre i framtiden,
       • utföra Somfys skyldigheter som följer av de avtal som ingåtts, samt
       • meddela Dig om ändringar i Somfys tjänster.
 

    d. Insamlad information kan lämnas ut till

       • SOMFY SA Group, d.vs. Somfys holdingbolag, dotterbolag och systerbolag,
       • Somfys avtalspartners, i syfte att fullgöra skyldigheter, genomföra marknadsanalyser och organisera marknadsåtgärder,
       • domstolar och myndigheter, om det krävs enligt lag eller beslut från myndighet,
       • domstol, i syfte att skapa eller bevara en rättslig talan, eller
       • myndigheter, i syfte att förhindra bedrägerier eller annan olaglig verksamhet.

I händelse av att Somfys verksamhet eller en del av den säljs, eller att någon del av Somfys verksamhet läggs över på annat företag (outsourcing), kan Dina personuppgifter lämnas vidare som en del av denna försäljning/outsourcing.


2. Dina rättigheter

    a.  Om Du vill att Somfy avregistrerar Dina personuppgifter eller om Du vill förhindra spridning eller försäljning till tredje part, vänligen skicka ett e-postmeddelande till privacy.statement_se@somfy.com 

    b. Somfy kan komma att skicka kommersiella erbjudanden/reklam till Dig i framtiden om Du går med på att vi gör det genom att kryssa i rutan detta anges.
Förfrågan ger Dig möjlighet att kontrollera och begränsa Somfys kontakt med Dig.

    c. Somfy kan komma att överföra Dina personuppgifter till länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet; observera att vissa av dessa länder kanske inte kan ge ett skydd som bedöms som tillräckligt enligt den europeiska standarden. Genom att lämna Dina personuppgifter samtycker Du till denna överföring, lagring och bearbetning. Du kan neka oss denna insamling genom att inte kryssa i rutan för detta.

    d. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter om Dig som vi samlar in för att komplettera, korrigera eller radera. I sådant fall skickar Du meddelande via e-post till privacy.statement_se@somfy.com eller ett brev till Communication Department, sekretesspolicyn.

 

Automatisk insamling med cookies

1.  Insyn

    Vad är en cookie? 
En cookie är en textfil placerad på Din hårddisk av en Webpage-server och utgör i första hand Ditt identifieringskort.

    Varför använder vi cookies?
Somfy använder cookies när Du besöker Hemsidan i syfte att förbättra Hemsidan och för att leverera en bättre och mer personlig service. Cookies används bl.a. till att identifiera Dig för framtida inloggningar, vilket besparar Dig från registrering varje gång Du ansluter till Hemsidan och för att förse Dig med ny information. 

Konsekvenser av vägran eller förhindra användningen av cookies:
Följden av om Du inte accepterar användningen av cookies blir att Du inte kan använda vissa funktioner på Hemsidan.


2. Dina önskemål om användning av cookies

Du kan ställa in din webbläsare så att den accepterar alla cookies eller varnar Dig om cookies används, och då kan Du välja om du vill acceptera cookies eller inte. Genom att använda Hjälp-funktionen i verktygsfältet på webbläsaren kan Du oftast ändra inställningarna på Din dator till att exempelvis meddela Dig om mottagandet av cookies och att neka till dem. Du kommer att mottaga cookies från Somfy, såvida Du inte har anpassat webbläsarens inställningar till att neka cookies.

 

Generella regler för insamlade personuppgifter

1. Varaktighet för lagring av personuppgifter
Somfy lagrar information hänförlig till Din beställning i tre (3) år från leveransdatum.

2. Skydd för insamlade personuppgifter:
Skyddet av Dina personuppgifter som vi samlat in är av yttersta vikt för Somfy.
Somfy har genom vissa säkerhetsåtgärder sett till att Dina personuppgifter är skyddade i så stor utsträckning som möjligt, bl.a. genom att begränsa antalet människor som har fysisk tillgång till Somfys databasservrar och genom att införa elektroniska säkerhetssystem och lösenordskrav som skyddar mot otillåten tillgång till och användning av Personuppgifterna.
De av Somfys medarbetare som har tillgång till personuppgifter är skyldiga att iaktta strikt sekretess.

3. Länkar till andra hemsidor:
Även om Somfy ger Dig möjlighet att ansluta till andra hemsidor via hypertextlänkar, är Somfy inte ansvarigt för de sekretessrutiner som gäller för länkade hemsidor. Du rekommenderas således kontrollera tillämpliga sekretessrutiner innan Du lämnar några personuppgifter på andra hemsidor.