title

Vi agerar för en bättre värld

När vi står inför frågorna om klimatförändringar och bevarandet av vår miljö är vi alla redo att göra vår del.
Våra individuella handlingar bidrar till den gemensamma insatsen.

SOMFY OCH UTMANINGAR MED HÅLLBAR UTVECKLING

image-col-1
Bostäder står för de främsta bidragsgivarna till CO2-utsläpp världen över
image-col-2
Hushåll står för de största utsläppen av växthusgaser i Europa.

Somfy har varit en ledande aktör inom bostadsbranschen i mer än 50 år.

Vi vidtar åtgärder för att minska vårt vardagliga koldioxidavtryck – och även för att hjälpa våra kunder och partners att minska deras.

VÅRA ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA VÅR MILJÖPÅVERKAN

SOMFY FÖRESLÅR EKODESIGNADE PRODUKTER SOM HAR EN MINSKAD PÅVERKAN PÅ MILJÖN GENOM HELA SIN LIVSCYKEL.

EKODESIGN I KORTHET

EKODESIGN I KORTHET

Ekodesign är en övergripande process som påverkar varje steg i en produkts livscykel.

Vad är målet?

Minska produktens påverkan på miljön – från utvinning av råvaror, tillverkning, frakt, användning, inklusive dess förstörelse. Det är ett frivilligt tillvägagångssätt för slutanvändarna och vår planet.
SOMFY EKODESIGNADE PRODUKTER IDENTIFIERAS AV ACT FOR GREEN®-LOGON SOM GARANTERAR:

SOMFY EKODESIGNADE PRODUKTER IDENTIFIERAS AV ACT FOR GREEN®-LOGON SOM GARANTERAR:

HUR FUNGERAR DET?

Minsta miljöpåverkan av produkten, uppmätt och kontrollerad av ett oberoende organ.

Överensstämmelse med miljö- och hälsobestämmelser för de råvaror och ämnen som används (verifierad av ett oberoende organ).

Förpackning fri från polystyren och PVC, ersatt med återvunnen och återvinningsbar fiber.

Låg förbrukning i viloläge (särskilt för motorerna) och förlängd batteritid.

Enkel demontering för återvinning och reparationer vid behov.
ETT DEKLARERAT OCH VERIFIERAT KOLDIOXIDAVTRYCK

ETT DEKLARERAT OCH VERIFIERAT KOLDIOXIDAVTRYCK

Varje ACT FOR GREEN®-produkt är föremål för en miljödeklaration med PEP Ecopassport®, det internationella referensprogrammet för miljödeklarationer av produkter från el, elektronik, värme och kylindustrin.

Dess miljöspecifikationer verifieras av ett oberoende organ ackrediterat av PEP Ecopassport®, såsom Bureau Veritas, innan de görs tillgängliga och publiceras på föreningens webbplats: PEP Ecopassport.

MILJÖ ELLER KOMFORT? DU BEHÖVER INTE VÄLJA!

VARFÖR SKA MILJÖINVESTERINGAR ALLTID HA EN NACKDEL?

VARFÖR SKA MILJÖINVESTERINGAR ALLTID HA EN NACKDEL?

På Somfy kämpar vi för miljön och för våra kunders komfort utan att ändra deras vanor. 93 % av de CO2-utsläpp vi producerar kommer från våra produkter och deras användning.

Vi måste möta den här verkligheten.

Det är därför vi har engagerat oss i en strategi för ekodesign för produkter sedan 2015, med målet att förändra hela livscykeln för våra lösningar – utan att påverka vår slutkund.

Resultatet: En win-win-lösning för planeten och användaren!
VÅRT MÅL 2030?

UPPNÅ 100 % SÅLDA PRODUKTER MED EKODESIGN

SOMFY INTRODUCERAR LÖSNINGAR SOM FÖRBÄTTRAR ENERGIEFFEKTIVITET I HEM OCH BYGGNADER SAMT MINSKAR UTSLÄPPEN AV CO2.

VÅRA LÖSNINGAR HJÄLPER TILL ATT FÖRHINDRA VÄXTHUSGASUTSLÄPP I BYGGNADER
Vi utvecklar lösningar för att optimera byggnaders energiprestanda. Detta är en viktig fråga, eftersom denna sektor är den som bidrar med störst utsläpp av CO2.

Tack vare intelligenta solskydd och rulljalusikontroll kan vi minska behovet av uppvärmning på vintern och användningen av luftkonditionering på sommaren. För att validera vårt tillvägagångssätt gick vi ihop med Carbone 4*, för att utveckla en modell för att beräkna utsläpp som undviks när vi använder våra motoriseringslösningar och automatisering av rulljalusier.

* Carbone 4 är ett konsultföretag specialiserat på lågkoldioxidstrategi och anpassning till klimatförändringar

PÅ SOMFY ÄR VÅRT MILJÖARBETE LÅNGT IFRÅN EN ÖVERGÅENDE TREND.

DET ÄR EN SINNESSTÄMNING SOM HAR DRIVIT OSS SEDAN 2015 OCH INVOLVERAR ALLA BERÖRDA TEAM.
Designers, inköpare, ingenjörer, projektledare... De är alla berörda och engagerade i detta kollektiva tillvägagångssätt, som är både motiverande och krävande. Ett tillvägagångssätt som kräver att användningen, processerna, produktionen och livscykeln för Somfys produkter omprövas.

Detta är inte ett lätt åtagande att bibehålla, men vi vidtar varje dag åtgärder för att möta utmaningen med hållbar utveckling tillsammans. Våra team går framåt, steg för steg, med driv och beslutsamhet. Med dessa egenskaper kan vi ta oss an de mest krävande utmaningarna, precis som de stora mästarna som är vår inspiration.

Precis som Martin Fourcade (femfaldig olympisk mästare i skidskytte) går våra team framåt steg för steg och tappar aldrig sitt mål ur sikte.