GARANTIVILLKOR

SOMFYS GARANTI VÅRT ENGAGEMANG FÖR KVALITET

En av nyckelprioriteringarna i vår strategi på Somfy är tillfredsställelse för våra
B2B- och B2C-kunder.

Kärnan i denna strategi är vår produkt- och tjänstekvalitet och innebär att vi kontinuerligt förbättrar den upplevelse vi erbjuder.

<font color =STANDARDGARANTI, ÅR" />

STANDARDGARANTI, ÅR

Standard 5-års garanti för Somfy varumäkeslösningar (motorer, tillbehör, beställningspoäng, automation, styrning och anslutna lösningar) för rull- och svängjalusier**, exteriör/interiörjalusier**, pergola, gardiner, säkerhet (larmsystem och kameror), garageportar och integrerat Invisio motoriserat system för portar.

** slut på batterier
<font color =FÖRLÄNGD GARANTITID, 7 ÅR" />

FÖRLÄNGD GARANTITID, 7 ÅR

På sortimenten: S&SO RS100 io, Oximo WireFree II RTS, Oximo 40 Solar io, Sunea 40 Solar io och Sunea 40 dc RTS: motorer, paneler och batterier. Somfy erbjuder en omfattande garantiperiod på 7 år från tillverkningsdatumet för dessa produkter. Tillverkningsdatum anges på varje produkt. Detta gäller endast om motorn, solpanelen och batteriet har köpts från Somfy.

<font color =SPECIFIK BEGRÄNSNING" />

SPECIFIK BEGRÄNSNING

Produkter för garageportar och portöppnare samt tillhörande reglage, strömbrytare och tillbehör. Somfy erbjuder en garantitid på 3 år efter tillverkningsdatum. Tillverkningsdatum anges på varje produkt.

Dessa garantier är överenskomna som en del av vår
allmänna garantivillkor.
De påverkar inte tillbehör och produkter från tredje part.