Information om SOMFY

www.somfy.se drivs av SOMFY SWEDEN AB, org. nr. 556131-3510, Arenagatan 20, 215 33 Malmö, Sverige.  Somfys momsregistreringsnummer (VAT) är 556131-3510.

 

Försäljning och språk

Försäljning via Hemsidan riktas enbart till personer bosatta i Sverige ("Försäljningsländerna").
Somfy accepterar inte beställningar som utförs av personer bosatta i något annat land än Försäljningsländerna.

Information som lämnas på Hemsidan sker endast på svenska, liksom all annan kommunikation med Dig i anledning av Somfys försäljning.
 

Upphovsrätt

1. Upphovsrättsskydd

a. All information på Hemsidan (inklusive bilder, ritningar etc) är skyddat av upphovsrätten. Alla rättigheter hänförliga till Hemsidan tillfaller och tillhör SOMFY SAS.

b. Hemsidan har framtagits genom samarbete mellan SOMFY SAS, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, Frankrike, DIGITAS France, 131 avenue Charles de Gaulle, 92 200 Neuilly sur Seine, Frankrike och Cross Systems-Groupe Micropole Univers, 45 B, route de Acacias, 1227 Carouge Geneva, Schwiez.

2. Villkor för användning av Hemsidan

a. All information på Hemsidan som inte ingår i en s.k. nedladdningsfil ("download file") är inte till för att, helt eller delvis, publiceras eller återges på något sätt.

b. Informationen i nedladdningsfiler kan skrivas ut eller laddas ner för interna, informativa eller icke-kommersiella ändamål. Informationen ska inte ges ut, spridas eller visas för tredje part.
Alla kopior av information från Hemsidan ska innehålla information om Somfys upphovsrätt och äganderätt och att Somfys ställning som författare ska alltid tillkännages.
Du har inte behörighet att ändra av Somfy utgiven informationen, varken i tryckt eller digital form. Du får vidare inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller grafiskt material utan medföljande text.
Somfy förbehåller sig rätten att återkalla ett godkännande när som helst, genom personlig kontakt eller genom information på Hemsidan. All användning ska då omedelbart avbrytas.

 

Varumärken

1. Somfys varumärken

a. Nedan anges några exempel på varumärken som innehas av Somfy:

SOMFY, Somfy logo, Home Motion by Somfy, Somfy for Bioclimatic Façades, Animeo, Oximo, Ilmo, Sunea, Orea, Altus, Centralis, Chronis, Eolis, Sunis, Keasy, Powered by Somfy, Radio Technology Somfy, Telis, Impresario, Composio, Situo, Soliris, Sunis,Orienta, VarioSys, Easy Sun,Glydea, Glystro, Protexiom, Keytis, Elixo, Dexxo, Keygo, Passeo, Smoove, Altea, Axorn, Axroll, Isolation Dynamique, Sonesse, Quiess, Modulis...

Några av ovanstående varumärken får inte användas i Sverige. Somfy ansvar inte för rättighetsintrång hos tredje man i anledning av ovanstående förteckning.

b. Användningen av Somfys varumärken är förbjudet, såvida Somfy inte skriftligen har godkänt det.

2. Tredje parts varumärken

a. Andra varumärken som citeras på hemsidan är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

b. Somfy gör inget anspråk på dessa varumärken som inte ägs av Somfy. Avsaknaden av hänvisning till innehavare av dessa varumärken på Hemsidan ska inte tolkas som att Somfy gör anspråk på några rättigheter till varumärket.

 

Hyperlänkar

1. Länkar från Somfy: Somfy tillhandahåller hypertextlänkar till flera andra hemsidor för Din bekvämlighet. Somfy är inte ansvarigt för innehållet i dessa hemsidor, då Somfy varken representerar eller kontrollerar hemsidorna.

2. För att länka till Somfys hemsida krävs Somfys skriftliga medgivande. Även om sådant tillstånd lämnats, förbehåller sig Somfy rätten att omedelbart kunna kräva att en länk tas bort för det fall det kan antas att Somfys intressen kränkas.

 

Andra immateriella rättigheter

Samtliga produkter, processer eller tekniklösningar som beskrivs på denna hemsida kan vara föremål för andra immateriella rättigheter tillhörande Somfy eller tredje part.
Någon rätt att använda de immateriella rättigheterna beviljas inte genom dessa villkor.

 

Målinriktad försäljning

Hemsidan riktar sig enbart till privatpersoner bosatta i Sverige.

 

Allmänt ansvar rörande information på Hemsidan

1. Somfy gör sitt allra bästa för att ge Dig så korrekt, fullständig och aktuell information som möjligt. Somfy lämnar dock ingen garanti avseende informationen på Hemsidan.

2. Somfy förbehåller sig rätten att göra uppdateringar eller ändringar av all information på Hemsidan utan förvarning. Notera att produkter som visas kan ändras eller tas bort när som helst.

 3. Somfy kan inte garantera att informationen på Hemsidan överensstämmer med lokala lagar i varje land. Du kommer åt Hemsidan på eget initiativ och ansvarar för att Du följer alla lagar som rör allmän ordning i Ditt land.

 4. Tillgång till och användning av Hemsidan och dess innehåll sker på egen risk. Det är framför allt Ditt ansvar att skydda Dig mot virus eller andra destruktiva eller förstörande åtgärder.

 5. Tillgång till Hemsidan är tillåten på tillfällig basis. Somfy förbehåller sig rätten att utan förvarning dra tillbaka eller ändra den service som Somfy ger på Hemsidan.