FAQ TaHoma switch Utvecklingslösning -1

Vilken procedur ska man följa vid byte från TaHoma V2 till en TaHoma Switch?

          Man måste göra om hela installationen när man ersätter en TaHoma V2 med en TaHoma-Switch.

Behåller man ett webbgränssnitt för att styra mitt hem?

          Nej, vi har fokuserat vårt utvecklingsarbete på TaHomas mobilapp. 

Kommer den nuvarande versionen av TaHoma-appen att finnas tillgänglig? Hur är läget beträffande apparna relaterade till Conexoon?

          Ja, den nuvarande TaHoma-appen kommer att finnas kvar i butikerna under det klassiska TaHoma-namnet. Den bibehålls eftersom TaHoma V1...

Kommer TaHoma Switch att vara kompatibel med RTD-sensorer?

          Vi kommer inte att ha en dongel vid lanseringen av TaHoma Switch som utökar dess kompatibilitet. Vi arbetar dock med en lösning för att...

Kommer det att finnas en kontinuitet i TaHoma V2-boxarnas mobilappar?

          Samtliga installerade TaHoma V2 kommer att överföras till TaHomas nya mobilapp.

Kan man starta SMART-funktioner från öppnings- och/eller RTD-sensorer?

          Den här funktionen är inte tillgänglig, eftersom den inte är kompatibel vid lanseringen med RTD-sensorsortimentet. Vi arbetar dock med en...