FAQ TaHoma switch Hard/Compat

Hur många enheter och scenarier kan jag konfigurera med TaHoma Switch?

          TaHoma Switch kan ansluta upp till 200 enheter och programmera upp till 40 olika scenarier.

Hur fungerar min enhet vid driftstörningar?

          Utan internet är fjärrstyrningen via TaHoma-appen inte längre tillgänglig. Kalendern som är konfigurerad fungerar däremot fortfarande. Du...

Är geolokaliseringsfunktionen integrerad i TaHoma Switch?

          Geolokaliseringsfunktionen är inte integrerad i TaHoma-switch. Du kan dock aktivera den här funktionen via IFTTT.

Vilka funktioner finns tillgängliga med partnerprodukter?

          Alla funktioner som finns tillgängliga genom partnern listas i kompatibilitetstabellen.

Vilken procedur ska man följa vid byte från TaHoma V2 till en TaHoma Switch?

          Man måste göra om hela installationen när man ersätter en TaHoma V2 med en TaHoma-Switch.

Vilken internethastighet krävs för att min TaHoma Switch-enhet ska fungera på rätt sätt?

        TaHoma Switch kräver inte hög hastighet för att fungera bra. Tillägget av videokameror är dock dimensionerande för att kalibrera minsta bithastighet....

Kan min kund göra en återställning av sin enhet?

          Ja, din kund kan själv återställa sin enhet.