Artikelpresentatör

FAQ SERV-E-GO Aktivering och installation

Innehållspublicerare

Behöver jag installera en TaHoma hos min kund?

Ja. Du måste installera en TaHoma hos din kund och koppla upp produkter till den. TaHoma, som är ansluten till Internet, fungerar som en gateway för att komma åt och samla in...

Mâste jag registrera TaHoma boxen?

Ja. Du måste registrera TaHoma via Somfy Pro-webbplatsen. När du gjort det kan du registrera TaHoma på ditt Pro-konto. När du loggar in på verktyget kommer du att kunna komma åt alla boxar som...

Jag har redan registrerat många boxar via Somfy Pro. Kommer dessa boxar att visas automatiskt i verktyget?

Ja. Alla boxar som redan är aktiverade via Somfy Pro-webbplatsen (alltså redan anslutna till ditt Pro-konto) kommer att visas i verktyget när du ansluter första gången, utan någon åtgärd från...

Jag har redan aktiverat många boxar, men via Somfy-connect-webbplatsen. Kommer dessa boxar också att visas?

Boxar som aktiveras via Somfy-Connect-webbplatsen är inte anslutna till ditt Pro-konto, så de kommer inte att visas automatiskt. Men det är fortfarande möjligt att ansluta dessa boxar till ditt...

Min kund har redan en TaHoma och jag vill felsöka kundens anslutna installation från verktyget, är det möjligt?

Du måste först se till att din kunds TaHoma finns i din installationslista. Om den inte visas måste du göra en anslutningsförfrågan, ett e-postmeddelande skickas sedan till din kund som måste...