Senast uppdaterad: 2018-07-17

 

Vi på Somfy vill vara och förbli den partner du föredrar för att utforska och uppleva smarta lösningar för hemmet och relaterade produkter eller tjänster. Vi uppskattar det förtroende du ger oss och förbinder oss att vara helt öppna om hur vi samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter. Vi förstår ditt behov av rimlig kontroll över dina personuppgifter och vi förbinder oss att införa metoder, rutiner och policyer som säkerställer sekretess, integritet och säkerhet avseende dina personuppgifter under hela dess livscykel.

Somfykoncernen har utsett ett Dataskyddsombud (DPO) som ska se till att vår verksamhet utförs i enlighet med gällande lagar.

 

För frågor avseende denna policy, för att utnyttja dina rättigheter eller för att lämna in ett klagomål till oss, vänligen kontakta DPO (oberoende av vilket Somfyföretag du har varit i kontakt med): dpo@somfy.com

 

Denna integritetspolicy (“Policy”) upplyser dig om vad du kan förvänta dig av vår insamling och behandling av personuppgifter, t ex:

 1. Vem berörs av denna Policy?
 2. Vem är ansvarig?
 3. Hur vi samlar in dina personuppgifter och vilka personuppgifter vi behandlar?
 4. Vad gör vi med dina personuppgifter?
 5. Vem tar emot dina personuppgifter?
 6. Hur dina personuppgifter skyddas?
 7. Uppgiftsförvaring;
 8. Internationellt uppgiftsutlämnande;
 9. Dina rättigheter;
 10. Ändringar i denna Policy.

 

Vi ber dig vänligen att noga läsa igenom vår Policy och göra dig bekant med innehållet.

 

 1. Vem berörs av denna Policy?

Denna Policy gäller dig när du besöker våra webbplatser, när du har med oss att göra i syfte att upprätta en affärsrelation och under hela din affärsrelations med oss, när du använder den teknik som vi gör tillgängliga för dig eller när du kopplar upp dig till vissa plattformar, applikationer eller andra lösningar som vi kan tillhandahålla eller göra tillgängliga.

Denna Policy gäller inte för Somfyanställda och ej heller jobbsökande som kan komma ta del av vår integritetspolicy på vår karriärsida.

 

 1. Vem är ansvarig?

Den juridiska person som är ansvarig för insamlingen av personuppgifter från dig är det företag som bestämmer hur, när och varför det samlar in och bearbetar dina personuppgifter (”Personuppgiftsansvarig”).

Den Personuppgiftsansvariges identitet beror vem du är:

 • Om du är en besökare på denna webbsida (någon som endast tittar på denna webbplats sidor), då är det Somfyföretaget som presenteras på denna sida som har rollen Personuppgiftsansvarig.
 • Om du är en investerare, då är det Somfy SA, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, France, som är Personuppgiftsansvarig.
 • Om du är en kund eller en leverantör då är det den juridiska person som hanterar din affärsrelation med Somfy som är Personuppgiftsansvarig.

För alla andra personer, med undantag av anställda som arbetar på Somfys arbetsplatser, är Personuppgiftsansvarig den juridiska person som hanterar din relation med Somfy. Denna information återfinns i det avtal du ingått med Somfy och kan erhållas från din normala kontaktperson på Somfy.

 

 1. Hur vi samlar in dina personuppgifter och vilka personuppgifter vi behandlar?

Personuppgifter avser data som kan knytas till dig personligen.

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig (a), men också indirekt via andra källor (b), t ex när du besöker Somfys webbsidor, eller prenumererar på våra flöden i sociala medier.

Vare sig vi samlar in dina personuppgifter direkt eller indirekt, förbinder vi oss att endast behandla personuppgifter som behövs, är relevanta och nödvändiga för att fullgöra ändamålet för vilket de samlades in.

 

 1. Uppgifter samlat in direkt från dig

Vi kan komma att samla in och behandla personuppgifter som du lämnar när du interagerar med oss.

Detta kan inkludera:

 • din titel;
 • ditt fullständiga namn;
 • dina kontaktuppgifter;
 • din position inom ditt företag;
 • de varor och tjänster som är av intresse för dig eller ditt företag;
 • din åsikt och dina preferenser avseende en vara;
 • de kommunikationssätt du föredrar;
 • din feedback om våra tjänster.

 

Vi samlar även in uppgifter du lämnar till oss när du utför transaktioner med oss, när du prenumererar på våra tjänster, när du fyller i kontaktformulär eller skapar konton på någon av våra webbsidor, när du tar kontakt med våra kund- eller mediateam, under mässor och andra events som du deltar i.

Uppgifter som samlas in vid sådana tillfällen kan bl a vara (utöver uppgifterna ovan):

 • ditt kundnummer;
 • bankkontoinformation;
 • kreditkortsnummer;
 • din underskrift;
 • din födelsedag;
 • foton som du tillhandahåller;
 • positionsuppgifter som du beslutat dela med oss.

 

Andra uppgifter som samlas in när du använder våra produkter och tillhörande applikationer kan vara:

 • ditt prenumerationsdatum;
 • din e-postadress;
 • moln-ID;
 • din IP-adress;
 • mobiltelefonnummer;
 • vissa uppgifter som samlas in från din styrenhet, inklusive loggfiler, enhetsuppgifter och nätverksinformation, och beroende på vilken tjänst du valt, positions- och biometriska uppgifter.

 

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare till någon av Somfykoncernens företagslokaler:

 • namn;
 • företag;
 • värdens namn;
 • ID-kortnummer;
 • bilregistreringsnummer;
 • datum; och
 • tid för ankomst och avresa från våra lokaler.

 

 1. Indirekt, via andra källor

Vi samlar även in uppgifter om dig indirekt, t ex när du besöker Somfys webbsidor, eller prenumererar på vårt flöde i sociala medier.

Vi kan komma att använda cookies för att förbättra din besöksupplevelse på våra webbsidor. Cookies är små textfiler som lagras på en användares dator; de innehåller en mindre mängd uppgifter knutna till en specifik användare och webbsida.

Vi använder cookies som endast behövs för funktionaliteten på våra webbsidor (t ex analytiska cookies som ger oss tillgång till användning och prestanda på våra websidor och för att sedan förbättra deras funktionaliteter).

Om du inte vill godkänna användningen av cookies, kan du ändra inställningarna i din webbläsare till att automatiskt förhindra att cookies lagras, eller till att informera dig varje gång en webbsida ber om godkännande att lagra cookies. Om du väljer att inte acceptera cookies, kan vår webbsida inte fungera som den ska.

Du kan även ändra dina inställningar för cookies när som helst med vårt verktyg för cookies genom att klicka här.

Behandlingen är baserad på den legala grunden att samla in, övervaka och analysera aktiviteter på webbsidor. Du måste dock även godkänna behandling av cookies enligt vad som framgår av cookies-bannern som kommer upp när du besöker en webbsida.

Vi använder även marknadsföringscookies så att vi kan visa reklam som vi tror är av intresse för dig, antingen på vår webbsida eller när du generellt sett surfar på internet. Sådana cookies används främst för att begränsa det antal gånger du ser en specifik annons, och hjälper oss förstå vikten av en specifik kampanj.

Att inte godkänna marknadsföringscookies påverkar inte din användarupplevelse när du surfar på vår webbsida.

Vi kan ibland också samla in uppgifter om dig från extern part eller från publikt tillgängliga källor såsom uppgifter om dig som gjorts tillgängliga på ditt företags hemsida, eller från allmänna register såsom t ex kommersiellt register.

 

 1. Vad gör vi med dina personuppgifter?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter när så är nödvändigt för att hantera eller utöva kontraktet med dig, t ex för att:

 • hantera och underhålla vår affärsrelation, inklusive att skapa och upprätthålla ett konto i vårt system;
 • hantera dina beställningar: t ex för att hantera betalningar, skicka ut varuprover eller slutliga varor eller tjänster och för att informera dig om statusen för din beställning;
 • tillhandahålla service enligt våra kontraktsmässiga överenskommelser;
 • ge kundservice, t ex för att svara på frågor du kan ha och för att registrera och dela sådana frågor internt för att kunna besvara dem bättre, samt för att förbättra våra produkter och tjänster i framtiden.

 

Du måste inte lämna sådana personuppgifter, men bör vara medveten att om uppgifterna inte lämnas kan det hindra oss från att hantera eller utöva kontraktet.

Vi samlar även in och använder dina personuppgifter när det ligger i vårt legitima intresse, t ex för att:

 • analysera din feedback och åsikt om våra produkter och tjänster, för att alltid förbättra och ytterligare utveckla dessa;
 • hantera dina förfrågningar när du kontaktar våra media- eller investorrelationer eller när du kontaktar oss via kontaktformuläret på vår webbsida, eller när du använder en av våra kanaler för att lämna ett klagomål;
 • skapa statistik för att förbättra våra produkter och tjänster;
 • skicka dig marknadsinformation, nyhetsbrev och/eller slutanvändarundersökningar avseende våra aktiviteter och produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig som en del i vår affärsrelation.

 

Baserat på vårt legitima intresse kan vi komma att dela dina personuppgifter med dotterbolag inom Somfykoncernen, och även:

 • med externa tjänsteleverantörer som stöder vår verksamhet i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive mjukvaruleverantörer, hosting- eller jurist-/skattekonsulttjänster, transporter eller kreditkorts-/banktjänster.
 • I samband med eller som del av en sammanslagning, försäljning eller förvärv av affärsverksamhet.

 

Vi samlar även in och använder dina personuppgifter med ditt samtycke. Detta innefattar uppgifter som du beslutat att lämna när du skapar ett konto hos oss, eller som svar på en specifik fråga som du ställt till oss, t ex att:

 • prenumerera eller uppgradera till någon av våra, eller våra partners’ tjänster,
 • aktivera din Somfy-enhet,
 • ta emot marknadsföringskommunikation eller nyhetsbrev om aktiviteter, produkter eller tjänster.

 

I sådana situationer är det frivilligt att lämna samtycke till oss för behandling av dina uppgifter. Om samtycke inte lämnas, medför detta dock att vi i de flesta fall är förhindrade att leverera delar av eller allt i de tjänster du prenumererar på.

I vissa fall samlar vi in och behandlar dina uppgifter i enlighet med legala och regelmässig krav.

Vi säljer inte dina personuppgifter till extern part.

 

 1. Vem tar emot dina personuppgifter?

Vi delar endast dina personuppgifter i enlighet med denna Policy och därmed huvudsakligen med våra anställda inom olika avdelningar och eventuellt andra företag inom Somfykoncernen och endast för följande ändamål: kundhantering, central administration av kund- och leverantörsrelationer samt i syfte att effektivisera Somfys affärsverksamhet. Denna delning av personuppgifter utförs på basis av Somfykoncernens legitima intresse att administrera sina avtalsrelationer inom Somfykoncernen och upprätthålla en effektiv affärsstruktur.

I de fall vi delar dina personuppgifter med externa parter enligt vad som anges i denna Policy (t ex för leveranser, finansiella transaktioner, mjukvarutjänster), säkerställer vi att en sådan extern part ger tillräckliga garantier för att införa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att gällande dataskyddslagar följs.

 

 1. Hur dina personuppgifter skyddas?

Vi har infört en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra dina personuppgifter och skydda dessa från olaglig förstöring, förlust, manipulering eller åtkomst.

Vår personal, agenter och underleverantörer som behandlar dina personuppgifter, har undertecknat ett sekretessavtal, eller är på annat sätt bundna till sekretess eller lyder under lagstadgad sekretesskyldighet.

Vi ställer också stränga säkerhetskrav på externa tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter enligt denna Policy.

 

 1. Uppgiftsförvaring

Vi förvarar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för varje ändamål enligt ovan.

Vi kan dock komma att förvara vissa av dina personuppgifter för att uppfylla gällande lagar och förordningar (t ex för skatte- och revisionsändamål) och i enlighet med våra interna regler för uppgiftsförvaring.

I de fall det inte längre är nödvändigt att förvara uppgifter som fortfarande kan identifiera dig, kommer vi att radera, anonymisera eller lägga samman uppgifterna så att du inte längre kan identifieras som en enskild individ.

 

 1. Internationellt uppgiftsutlämnande

Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter huvudsakligen på servrar som finns inom EU/EES eller i Schweiz.

Vi arbetar dock som ett globalt företag och är beroende av internationella tjänsteleverantörer för att stödja våra globala lösningar. Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett annat land än det du bor i.

 

 1. Dina rättigheter

Du kan kontakta oss via vår DPO för att utöva dina rättigheter avseende dina personuppgifter som vi samlar in och använder.

Dina rättigheter inkluderar din:

 • Rätt till åtkomst och korrigering. Du har rätt att få bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter om dig eller inte, och i sådana fall har du rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har avseende dig och du kan ändra eller komplettera personuppgifter som vi har om dig när som helst genom att kontakta oss. Du kan hjälpa Somfy se till att dina kontaktuppgifter och inställningar är korrekta, fullständiga och uppdaterade genom att fylla i ett uppdaterat kontaktformulär på någon av våra webbplatser eller genom att kontakta vår DPO på dpo@somfy.com med dina ändringar eller uppdateringar.
 • Rätt att invända och begränsa. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår användning av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Under vissa omständigheter kan du även begränsa vår användning av dina personuppgifter, till exempel när vi på din begäran vidtar åtgärder för att korrigera felaktiga uppgifter.
 • Rätt att få uppgifterna raderade. Vi tar bort dina personuppgifter på din begäran om vi inte behöver behålla dina personuppgifter för att leva upp till gällande lagar och förordningar och i enlighet med våra regler för uppgiftsförvaring.
 • Rätt att styra cookies och annan teknik på våra webbplatser. När du besöker våra webbplatser för först gången, blir du ombedd att godkänna användningen av cookies och annan teknik. Du kan ändra ditt val när som helst via dina webbläsarinställningar. Du kan ställa in din webbläsare så att cookies raderas från din hårddisk, förhindrar att nya cookies placeras eller för att få varningar så att ingen cookie kan placeras utan ditt uttryckliga samtycke. Du kan också ställa in din webbläsare så att cookies inte längre sparas automatiskt. Observera dock att en ändring av cookieinställningarna påverkar hur du kan komma åt våra tjänster och webbplatser som kräver att cookies är fullt fungerande. Om din webbläsare ställs in för att avvisa alla typer av cookies, får du inte längre åtkomst till alla våra tjänster. Följande länkar visar hur du gör cookie-inställningar i din webbläsare:
 • Rätt att återkalla samtycke. När vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Det kan emellertid innebära att det inte längre går att tillhandahålla den tjänst du begärt.
 • Rätt att erhålla och överföra. Du har rätt att, i normalt elektroniskt format, erhålla personuppgifter avseende dig och som du har lämnat till oss. Du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
 • Rätt att inge ett klagomål. Du kan kontakta oss om du anser att vår användning av dina personuppgifter inte följer gällande dataskyddslagar. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos datatillsynsmyndigheten i ditt land (Datainspektionen i Sverige) eller i det land där den datauppgiftsansvarige avseende dina personuppgifter är belägen.

 

 1. Ändringar i denna Policy

Datumet för denna Policy anges före inledningen ovan. Vi kan komma att ändra denna Policy när som helst utan föregående meddelande, förutom om sådana ändringar är väsentliga och kan påverka den enskildes rättigheter enligt gällande integritets- och dataskyddslagar. I så fall kommer du att bli uppmärksammad om sådana ändringar genom en tydlig notering i början av denna Policy.